© Nahid Khaki

 

"Fence" 2001, Painted Polariod transfer

 

 

 

 

 

PREVIOUS
BACK
NEXT