© Nahid Khaki

 

"Mail Boxes" 2005, Painted Polariod transfer

 

 

 

 

 

PREVIOUS
BACK
NEXT